Prehľad o organizácii
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy
Košice - mestská časť Staré Mesto, Československej armády 1174/20, 04118, Slovenská republika
00162957
2020762480
SK2020762480
50-99 zamestnancov
01.01.1976
Počítačové programovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
6,36 tis. €
-1,6 %
2022/2021
961 tis. €
5,6 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy


Riaditeľ IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy


Zriaďovateľ IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy


Predmet činnosti IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy


Kataster IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy


Skrátené výkazy IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy