Moja zóna
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy
Košice - mestská časť Staré Mesto, Československej armády 1174/20, 04118, Slovenská republika
00162957
2020762480
SK2020762480
50-99 zamestnancov
01.01.1976
Počítačové programovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
5,29 tis. €
605 tis. €
259,5 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy


Štatutári IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy


Spoločníci IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy


Predmety podnikania IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy


Kataster IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy


Skrátené výkazy IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy