Moja zóna

Diagnostické centrum

Trstínska 2, 843 58 Bratislava - m. č. Záhorská Bystrica
00163252
2020894656
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.1973
Ost.starostl.s pobytom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A