Prehľad o organizácii
Diagnostické centrum, Trstínska 2, Bratislava
Trstínska 2, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
00163252
2020894656
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1966
Ost.starostl.s pobytom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Diagnostické centrum, Trstínska 2, Bratislava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Diagnostické centrum, Trstínska 2, Bratislava


Riaditeľ Diagnostické centrum, Trstínska 2, Bratislava


Zriaďovateľ Diagnostické centrum, Trstínska 2, Bratislava


Predmet činnosti Diagnostické centrum, Trstínska 2, Bratislava


Kataster Diagnostické centrum, Trstínska 2, Bratislava


Skrátené výkazy Diagnostické centrum, Trstínska 2, Bratislava