Moja zóna

Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce

Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce
00163295
2021037766
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1986
Ost.starostl.s pobytom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A