Moja zóna
Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce
Prílepská 6, Zlaté Moravce
00163295
2021037766
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1969
Ost.starostl.s pobytom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
78,4 tis. €

Koneční uživatelia výhod Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce


Štatutári Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce


Spoločníci Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce


Predmety podnikania Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce


Kataster Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce


Skrátené výkazy Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce