Prehľad o organizácii
Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce
Prílepská 6, Zlaté Moravce
00163295
2021037766
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1969
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
78,4 tis. €

Konečný užívateľ výhod Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce


Riaditeľ Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce


Zriaďovateľ Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce


Predmet činnosti Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce


Kataster Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce


Skrátené výkazy Reedukačné centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce