Moja zóna

Reedukačné centrum

Mlynky-Biele Vody 267, 053 76 Mlynky
00163384
2020718689
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1986
Ost.starostl.s pobytom

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
4,45 tis. €