Prehľad o organizácii
Reedukačné centrum, Biele Vody 267, Mlynky
Biele Vody 267, Mlynky
00163384
2020718689
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1963
Ost.starostl.s pobytom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
25 tis. €
-67,3 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Reedukačné centrum, Biele Vody 267, Mlynky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Reedukačné centrum, Biele Vody 267, Mlynky


Riaditeľ Reedukačné centrum, Biele Vody 267, Mlynky


Zriaďovateľ Reedukačné centrum, Biele Vody 267, Mlynky


Predmet činnosti Reedukačné centrum, Biele Vody 267, Mlynky


Kataster Reedukačné centrum, Biele Vody 267, Mlynky


Skrátené výkazy Reedukačné centrum, Biele Vody 267, Mlynky