Moja zóna
Reedukačné centrum, Biele Vody 267, Mlynky
Biele Vody 267, Mlynky
00163384
2020718689
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1963
Ost.starostl.s pobytom
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
20 tis. €
247,9 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Reedukačné centrum, Biele Vody 267, Mlynky


Štatutári Reedukačné centrum, Biele Vody 267, Mlynky


Spoločníci Reedukačné centrum, Biele Vody 267, Mlynky


Predmety podnikania Reedukačné centrum, Biele Vody 267, Mlynky


Kataster Reedukačné centrum, Biele Vody 267, Mlynky


Skrátené výkazy Reedukačné centrum, Biele Vody 267, Mlynky