Moja zóna

Centrum pedagogicko -psychologického poradenstva a prevencie

Mládežnícka 34, 974 04 Banská Bystrica
00164321
2021555558
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1986
Pomocné vzdelávacie čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2,05 tis. €
6,24 tis. €