Prehľad o organizácii
Centrum poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica
Mládežnícka 34, Banská Bystrica
00164321
2021555558
Nemá
25-49 zamestnancov
01.02.1966
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
2,05 tis. €
6,44 tis. €

Konečný užívateľ výhod Centrum poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Centrum poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica


Riaditeľ Centrum poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica


Zriaďovateľ Centrum poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica


Predmet činnosti Centrum poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica


Kataster Centrum poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica


Skrátené výkazy Centrum poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica