Moja zóna
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica
Mládežnícka 34, Banská Bystrica
00164321
2021555558
Nemá
25-49 zamestnancov
01.02.1966
Pomocné vzdelávacie čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2,05 tis. €
6,24 tis. €

Koneční uživatelia výhod Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica


Štatutári Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica


Spoločníci Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica


Predmety podnikania Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica


Kataster Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica


Skrátené výkazy Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34, Banská Bystrica