Moja zóna

Základná škola Dominika Tatarku Plevník - Drienové

Plevník - Drienové 284, 018 26 Plevník-Drienové
31202365
2021360759
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
33 tis. €
209,3 %
2020/2019