Moja zóna

Základná škola Dominika Tatarku Plevník - Drienové

Plevník - Drienové 284, 018 26 Plevník-Drienové
31202365
2021360759
Nemá
10-19 zamestnancov
01.01.1998
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
46,8 tis. €
209,3 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Základná škola Dominika Tatarku Plevník - Drienové


Štatutári Základná škola Dominika Tatarku Plevník - Drienové


Spoločníci Základná škola Dominika Tatarku Plevník - Drienové


Predmety podnikania Základná škola Dominika Tatarku Plevník - Drienové


Kataster Základná škola Dominika Tatarku Plevník - Drienové


Skrátené výkazy Základná škola Dominika Tatarku Plevník - Drienové