Moja zóna

VARIANTAL, s.r.o. v likvidácii

Magnetova 11, 832 13 Bratislava
31367143
2020333601
Nemá
nezistený
15.02.1994
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod VARIANTAL, s.r.o. v likvidácii


Štatutári VARIANTAL, s.r.o. v likvidácii


Spoločníci VARIANTAL, s.r.o. v likvidácii


Predmety podnikania VARIANTAL, s.r.o. v likvidácii


Kataster VARIANTAL, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy VARIANTAL, s.r.o. v likvidácii