Moja zóna

FLASH - PRESS, v.o.s.

Štúrova 57, 949 01 Nitra
34098852
2020647123
Nemá
nezistený
29.03.1994
Ost.vydavateľské čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A