Moja zóna

RIBE Slovakia, k.s.

Sikárska 14, 949 05 Nitra
34147471
Nemá
nezistený
10.09.1996
Výroba upínadiel

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A