Moja zóna

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
36038351
2020087982
SK2020087982
3000-3999 zamestnancov
29.10.1999
Lesné hospodárstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0
0,2
14,1 %
821 tis. €
-72,9 %
2020/2019
190 mil. €
-16,8 %
2020/2019
0
-72,5 %
2020/2019
345 tis. €
23,1 %
2020/2019
1,08 mld. €
-60 %
2020/2019

ZiskLESY Slovenskej republiky, štátny podnik


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €

TržbyLESY Slovenskej republiky, štátny podnik


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
260 mil. €
240 mil. €
220 mil. €
200 mil. €
180 mil. €

SkóringLESY Slovenskej republiky, štátny podnik


1,16
0,86
0,13
0,76

Zisk pred zdanenímLESY Slovenskej republiky, štátny podnik


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
0 €

EBITDALESY Slovenskej republiky, štátny podnik


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
28 mil. €
26 mil. €
24 mil. €
22 mil. €
20 mil. €
18 mil. €
16 mil. €

Koneční uživatelia výhod LESY Slovenskej republiky, štátny podnik


Štatutári LESY Slovenskej republiky, štátny podnik


Spoločníci LESY Slovenskej republiky, štátny podnik


Predmety podnikania LESY Slovenskej republiky, štátny podnik


Kataster LESY Slovenskej republiky, štátny podnik


Skrátené výkazy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik