Prehľad o organizácii
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
36038351
2020087982
SK2020087982
3000-3999 zamestnancov
29.10.1999
Lesné hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,02
0,88
16,5 %
16,4 mil. €
34,1 %
2022/2021
278 mil. €
19,6 %
2022/2021
0,02
31,7 %
2022/2021
656 tis. €
-62,6 %
2022/2021
1,11 mld. €
-12,2 %
2022/2021

Zisk LESY Slovenskej republiky, štátny podnik


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
0 €
transparex.sk

Tržby LESY Slovenskej republiky, štátny podnik


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
280 mil. €
260 mil. €
240 mil. €
220 mil. €
200 mil. €
180 mil. €
transparex.sk
1,2
0,83
0,11
1,18

Zisk pred zdanením LESY Slovenskej republiky, štátny podnik


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 mil. €
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
0 €
transparex.sk

EBITDA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 mil. €
35 mil. €
30 mil. €
25 mil. €
20 mil. €
15 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod LESY Slovenskej republiky, štátny podnik


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik


Riaditeľ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik


Štatutárny orgán LESY Slovenskej republiky, štátny podnik


Člen dozorného orgánu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik


Zakladateľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik


Predmet činnosti LESY Slovenskej republiky, štátny podnik


Kataster LESY Slovenskej republiky, štátny podnik


Skrátené výkazy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik