Moja zóna

EKOSOĽ- Slovakia s.r.o.

Na Karasiny 247/17, 971 01 Prievidza - Kopanice
36052671
2020082394
Nemá
nezistený
06.02.2002
Veľk.s drevom,stav.mat.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod EKOSOĽ- Slovakia s.r.o.


Štatutári EKOSOĽ- Slovakia s.r.o.


Spoločníci EKOSOĽ- Slovakia s.r.o.


Predmety podnikania EKOSOĽ- Slovakia s.r.o.


Kataster EKOSOĽ- Slovakia s.r.o.


Skrátené výkazy EKOSOĽ- Slovakia s.r.o.