Prehľad o organizácii
EKOSOĽ- Slovakia s.r.o.
Na Karasiny 247/17, 971 01 Prievidza - Kopanice
36052671
2020082394
Nemá
06.02.2002
13.10.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod EKOSOĽ- Slovakia s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EKOSOĽ- Slovakia s.r.o.


Konateľ EKOSOĽ- Slovakia s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EKOSOĽ- Slovakia s.r.o.


Predmet činnosti EKOSOĽ- Slovakia s.r.o.


Kataster EKOSOĽ- Slovakia s.r.o.


Skrátené výkazy EKOSOĽ- Slovakia s.r.o.