Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Svinná 131

Svinná 131, 913 24 Svinná
36126560
2021609667
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
856 tis. €