Moja zóna
Základná škola s materskou školou, Svinná 131
Svinná
36126560
2021609667
Nemá
25-49 zamestnancov
01.02.2009
Základné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
856 tis. €
187,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Základná škola s materskou školou, Svinná 131


Štatutári Základná škola s materskou školou, Svinná 131


Spoločníci Základná škola s materskou školou, Svinná 131


Predmety podnikania Základná škola s materskou školou, Svinná 131


Kataster Základná škola s materskou školou, Svinná 131


Skrátené výkazy Základná škola s materskou školou, Svinná 131