Moja zóna

PRO-HAKO, s.r.o. v likvidácii

Žilinská 8, 811 05 Bratislava
36638820
2022018416
Nemá
nezistený
16.06.2005
Mal.so žel.tov,farb,skl.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A