Prehľad o organizácii
PRO-HAKO, s.r.o. v likvidácii
Žilinská 8, 811 05 Bratislava
36638820
2022018416
Nemá
nezistený
16.06.2005
15.11.2018
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod PRO-HAKO, s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PRO-HAKO, s.r.o. v likvidácii


Konateľ PRO-HAKO, s.r.o. v likvidácii


Likvidátor PRO-HAKO, s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. PRO-HAKO, s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti PRO-HAKO, s.r.o. v likvidácii


Kataster PRO-HAKO, s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy PRO-HAKO, s.r.o. v likvidácii