Moja zóna

AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia

Nobelova 34, 836 05 Bratislava
36862126
4020059296
SK4020059296
10-19 zamestnancov
31.01.2009
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
11,4 mil. €
-72,4 %
2020/2019
N/A

Koneční uživatelia výhod AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia


Štatutári AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia


Spoločníci AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia


Predmety podnikania AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia


Kataster AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia


Skrátené výkazy AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia