Prehľad o organizácii
AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia
Nobelova 34, 836 05 Bratislava
36862126
4020059296
Nemá
10-19 zamestnancov
31.01.2009
Prenájom vlast.nehnuteľ.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
12,3 mil. €
-58 %
2022/2021
N/A

Koneční uživatelia výhod AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia


Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia


Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia


Zriaďovateľ ZO AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia


Predmet činnosti AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia


Kataster AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia


Skrátené výkazy AGROFERT, a. s., organizačná zložka Agrochémia