Moja zóna

ŠULEK FOREST, s. r. o.

J. Kráľa 1985/26, 962 05 Hriňová
48096407
2120040582
SK2120040582
3-4 zamestnanci
24.03.2015
Pilovanie dreva

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0
0,67
49,2 %
1,1 tis. €
-96,9 %
2020/2019
575 tis. €
-30,2 %
2020/2019
0
-96,6 %
2020/2019
1,19 mil. €
N/A

Zisk


2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE