Moja zóna

SK-Stolamed, s. r. o.

Konventná 7, 811 03 Bratislava
48249726
2120113413
Nemá
5-9 zamestnancov
19.08.2015
Ost.odborné čin.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,38
0,75
1,03
49 %
20,1 tis. €
76,8 %
2019/2018
134 tis. €
86,9 %
2019/2018
0,38
-11,9 %
2019/2018
2,9 tis. €
N/A

ZiskSK-Stolamed, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

TržbySK-Stolamed, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

SkóringSK-Stolamed, s. r. o.


5,37
0,51
0,17
2,35

Zisk pred zdanenímSK-Stolamed, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDASK-Stolamed, s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod SK-Stolamed, s. r. o.


Štatutári SK-Stolamed, s. r. o.


Spoločníci SK-Stolamed, s. r. o.


Predmety podnikania SK-Stolamed, s. r. o.


Kataster SK-Stolamed, s. r. o.


Skrátené výkazy SK-Stolamed, s. r. o.