Moja zóna

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Slovenskej jednoty 29, 040 01 Košice - mestská časť Sever
00079171
2021636045
Nemá
10-19 zamestnancov
01.09.1979
Pomocné vzdelávacie čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A