Prehľad o organizácii
Centrum poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, Košice
Slovenskej jednoty 29, Košice - mestská časť Sever
00079171
2021636045
Nemá
20-24 zamestnancov
01.04.1973
Pomocné vzdelávacie čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Centrum poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, Košice


Riaditeľ Centrum poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, Košice


Zriaďovateľ Centrum poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, Košice


Predmet činnosti Centrum poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, Košice


Kataster Centrum poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, Košice


Skrátené výkazy Centrum poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, Košice