Moja zóna
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, Košice
Slovenskej jednoty 29, Košice - mestská časť Sever
00079171
2021636045
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.1973
Pomocné vzdelávacie čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, Košice


Štatutári Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, Košice


Spoločníci Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, Košice


Predmety podnikania Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, Košice


Kataster Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, Košice


Skrátené výkazy Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Slovenskej jednoty 29, Košice