Prehľad o organizácii
Družstvo pre výstavbu rodinných domčekov Stavomontážnik, Nitra v likvidácii
Štúrova ul. 2, Nitra
00000181
Nemá
04.09.1970
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
46,8 tis. €
N/A

Koneční uživatelia výhod Družstvo pre výstavbu rodinných domčekov Stavomontážnik, Nitra v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Družstvo pre výstavbu rodinných domčekov Stavomontážnik, Nitra v likvidácii


Likvidátor Družstvo pre výstavbu rodinných domčekov Stavomontážnik, Nitra v likvidácii


Predstavenstvo Družstvo pre výstavbu rodinných domčekov Stavomontážnik, Nitra v likvidácii


Predmet činnosti Družstvo pre výstavbu rodinných domčekov Stavomontážnik, Nitra v likvidácii


Kataster Družstvo pre výstavbu rodinných domčekov Stavomontážnik, Nitra v likvidácii