Prehľad o organizácii
Družstvo pre výstavbu rodinných domčekov Stavomontážnik, Nitra v likvidácii
Štúrova ul. 2, Nitra
00000181
Nemá
04.09.1970
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Dr, vložka č. 313/N
N/A
N/A
N/A
46,8 tis. €
N/A

Konečný užívateľ výhod Družstvo pre výstavbu rodinných domčekov Stavomontážnik, Nitra v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Družstvo pre výstavbu rodinných domčekov Stavomontážnik, Nitra v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Likvidátor Družstvo pre výstavbu rodinných domčekov Stavomontážnik, Nitra v likvidácii


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
JUDr. Martina HolečkováStefánikova 9, 949 01 Nitra24.04.2019


Konanie menom spoločnosti [22.08.2019]

Likvidátor robí v mene družstva len úkony smerujúce k likvidácii družstva, pričom koná samostatne.

Predstavenstvo Družstvo pre výstavbu rodinných domčekov Stavomontážnik, Nitra v likvidácii


Momentálne neobsahuje žiadne záznamy


Konanie menom spoločnosti [22.08.2019]

Likvidátor robí v mene družstva len úkony smerujúce k likvidácii družstva, pričom koná samostatne.

Predmet činnosti Družstvo pre výstavbu rodinných domčekov Stavomontážnik, Nitra v likvidácii


Názov
Vznik
Zánik
družstvo vykonáva bytovú výstavbu04.09.1970

Kataster Družstvo pre výstavbu rodinných domčekov Stavomontážnik, Nitra v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K