Prehľad o organizácii
Technoplast, výrobné družstvo, Topoľčany
Topoľčany
00000182
Nemá
01.07.1960
01.11.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
7,14 tis. €
N/A

Koneční uživatelia výhod Technoplast, výrobné družstvo, Topoľčany


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Technoplast, výrobné družstvo, Topoľčany


Predstavenstvo Technoplast, výrobné družstvo, Topoľčany


Štatutárny orgán Technoplast, výrobné družstvo, Topoľčany


Predmet činnosti Technoplast, výrobné družstvo, Topoľčany


Kataster Technoplast, výrobné družstvo, Topoľčany