Prehľad o organizácii
Jednotné roľnícke družstvo v Andovciach
Andovce
00000183
Nemá
20.07.1949
26.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednotné roľnícke družstvo v Andovciach


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednotné roľnícke družstvo v Andovciach


Predstavenstvo Jednotné roľnícke družstvo v Andovciach


Predmet činnosti Jednotné roľnícke družstvo v Andovciach


Kataster Jednotné roľnícke družstvo v Andovciach