Prehľad o organizácii
"Jednota" spotrebné a výrobné družstvo v Horných Semerovciach, družstvo s.r.o.
Horné Semerovce
00000185
Nemá
02.08.1953
21.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod "Jednota" spotrebné a výrobné družstvo v Horných Semerovciach, družstvo s.r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie "Jednota" spotrebné a výrobné družstvo v Horných Semerovciach, družstvo s.r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo "Jednota" spotrebné a výrobné družstvo v Horných Semerovciach, družstvo s.r.o.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ján Pistrik24.04.195520.04.2017
Karol Szabó24.04.195520.04.2017
Ladislav Kardoš24.04.195520.04.2017


Konanie menom spoločnosti [06.05.1954]

Družstvo zastupuje navonok správa, ktorá sa skladá z predsedu a 4-6 členov, volených valným zhromaždením na obdobie dvoch rokov, prvý raz na jeden rok. Podpisovanie za družstvo deje sa tak, že k vytlačenému, alebo kýmkoľvek napísanému názvu družstva pripoja vždy dvaja zo správy svoje podpisy.

Predmet činnosti "Jednota" spotrebné a výrobné družstvo v Horných Semerovciach, družstvo s.r.o.


Momentálne neobsahuje žiadne záznamy

Kataster "Jednota" spotrebné a výrobné družstvo v Horných Semerovciach, družstvo s.r.o.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K