Prehľad o organizácii
"Jednota" spotrebné a výrobné družstvo v Horných Semerovciach, družstvo s.r.o.
Horné Semerovce
00000185
Nemá
02.08.1953
21.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod "Jednota" spotrebné a výrobné družstvo v Horných Semerovciach, družstvo s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie "Jednota" spotrebné a výrobné družstvo v Horných Semerovciach, družstvo s.r.o.


Predstavenstvo "Jednota" spotrebné a výrobné družstvo v Horných Semerovciach, družstvo s.r.o.


Predmet činnosti "Jednota" spotrebné a výrobné družstvo v Horných Semerovciach, družstvo s.r.o.


Kataster "Jednota" spotrebné a výrobné družstvo v Horných Semerovciach, družstvo s.r.o.