Prehľad o organizácii
Jednotné roľnícke družstvo v R a d a v e
Radava
00000219
Nemá
29.04.1956
17.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednotné roľnícke družstvo v R a d a v e


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednotné roľnícke družstvo v R a d a v e


Predstavenstvo Jednotné roľnícke družstvo v R a d a v e


Predmet činnosti Jednotné roľnícke družstvo v R a d a v e


Kataster Jednotné roľnícke družstvo v R a d a v e