Moja zóna
Jednotné roľnícke družstvo v R a d a v e
Radava
00000219
Nemá
29.04.1956
17.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednotné roľnícke družstvo v R a d a v e


Štatutári Jednotné roľnícke družstvo v R a d a v e


Spoločníci Jednotné roľnícke družstvo v R a d a v e


Predmety podnikania Jednotné roľnícke družstvo v R a d a v e


Kataster Jednotné roľnícke družstvo v R a d a v e