Prehľad o organizácii
Jednotné roľnícke družstvo v Čeladiciach
Čeladice
00000220
Nemá
28.09.1957
07.06.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednotné roľnícke družstvo v Čeladiciach


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednotné roľnícke družstvo v Čeladiciach


Predstavenstvo Jednotné roľnícke družstvo v Čeladiciach


Predmet činnosti Jednotné roľnícke družstvo v Čeladiciach


Kataster Jednotné roľnícke družstvo v Čeladiciach