Moja zóna
Vzor ľudové výrobné družstvo Levice
Levice
00000227
Nemá
21.02.1961
13.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Vzor ľudové výrobné družstvo Levice


Štatutári Vzor ľudové výrobné družstvo Levice


Spoločníci Vzor ľudové výrobné družstvo Levice


Predmety podnikania Vzor ľudové výrobné družstvo Levice


Kataster Vzor ľudové výrobné družstvo Levice