Prehľad o organizácii
Vzor ľudové výrobné družstvo Levice
Levice
00000227
Nemá
21.02.1961
13.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Vzor ľudové výrobné družstvo Levice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Vzor ľudové výrobné družstvo Levice


Predstavenstvo Vzor ľudové výrobné družstvo Levice


Predmet činnosti Vzor ľudové výrobné družstvo Levice


Kataster Vzor ľudové výrobné družstvo Levice