Prehľad o organizácii
"JEDNOTA" okresné spotrebné družstvo s.r.o. Želiezovce
Želiezovce
00000237
Nemá
11.02.1950
03.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod "JEDNOTA" okresné spotrebné družstvo s.r.o. Želiezovce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie "JEDNOTA" okresné spotrebné družstvo s.r.o. Želiezovce


Predstavenstvo "JEDNOTA" okresné spotrebné družstvo s.r.o. Želiezovce


Štatutárny orgán "JEDNOTA" okresné spotrebné družstvo s.r.o. Želiezovce


Predmet činnosti "JEDNOTA" okresné spotrebné družstvo s.r.o. Želiezovce


Kataster "JEDNOTA" okresné spotrebné družstvo s.r.o. Želiezovce