Prehľad o organizácii
Remesoslužba, výrobné družstvo, Nové Zámky
Žerotínova bašta, Nové Zámky
00000245
Nemá
24.09.1952
29.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Remesoslužba, výrobné družstvo, Nové Zámky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Remesoslužba, výrobné družstvo, Nové Zámky


Predstavenstvo Remesoslužba, výrobné družstvo, Nové Zámky


Predmet činnosti Remesoslužba, výrobné družstvo, Nové Zámky


Kataster Remesoslužba, výrobné družstvo, Nové Zámky