Moja zóna
Jednotné roľnícke družstvo vo Víku
Vík
00000246
Nemá
07.11.1959
12.09.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednotné roľnícke družstvo vo Víku


Štatutári Jednotné roľnícke družstvo vo Víku


Spoločníci Jednotné roľnícke družstvo vo Víku


Predmety podnikania Jednotné roľnícke družstvo vo Víku


Kataster Jednotné roľnícke družstvo vo Víku