Prehľad o organizácii
Jednotné roľnícke družstvo vo Víku
Vík
00000246
Nemá
07.11.1959
12.09.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednotné roľnícke družstvo vo Víku


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednotné roľnícke družstvo vo Víku


Predstavenstvo Jednotné roľnícke družstvo vo Víku


Štatutárny orgán Jednotné roľnícke družstvo vo Víku


Predmet činnosti Jednotné roľnícke družstvo vo Víku


Kataster Jednotné roľnícke družstvo vo Víku