Prehľad o organizácii
Agrochemický podnik, spoločný podnik
Ludanice
00000248
Nemá
06.03.1975
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
Obchodný register Okresný súd Nitra, oddiel: Dr, vložka č. 330/N
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Agrochemický podnik, spoločný podnik


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Agrochemický podnik, spoločný podnik


Predstavenstvo Agrochemický podnik, spoločný podnik


Predmet činnosti Agrochemický podnik, spoločný podnik


Kataster Agrochemický podnik, spoločný podnik