Prehľad o organizácii
Vzorodev, ľudové družstvo krajčírov v Nitra
Nitra
00000253
Nemá
10.03.1952
13.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Vzorodev, ľudové družstvo krajčírov v Nitra


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Vzorodev, ľudové družstvo krajčírov v Nitra


Predstavenstvo Vzorodev, ľudové družstvo krajčírov v Nitra


Predmet činnosti Vzorodev, ľudové družstvo krajčírov v Nitra


Kataster Vzorodev, ľudové družstvo krajčírov v Nitra