Prehľad o organizácii
Vzorodev, ľudové družstvo krajčírov v Nitra
Nitra
00000253
Nemá
10.03.1952
13.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Vzorodev, ľudové družstvo krajčírov v Nitra


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Vzorodev, ľudové družstvo krajčírov v Nitra


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo Vzorodev, ľudové družstvo krajčírov v Nitra


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ladislav Orlík30.08.195512.04.2017
Pavol Dojčán14.06.195812.04.2017
Jozef Gábriš14.06.195812.04.2017
Ladislav OndruškaNové Sady01.06.196012.04.2017
Anton ČurgaliDolné Krškany24.03.196112.04.2017
Ján KrošlákSládkovičova č. 39, Nitra24.03.196112.04.2017
Július KellnerČápor24.03.196112.04.2017


Konanie menom spoločnosti [10.03.1952]

Zastupovanie za družstvo sa deje tak, že predstavenstvo zastupuje družstvo pred súdom i mimosúdne. K právoplatnému zastupeniu družstva je potrebná súčinnosť dvoch členov predstavenstva. Podpisovanei za družstvo sa deje tak, že k doslovnému zneniu firmy, kýmkoľvek napísanému, alebo vytlačenému pripoja vlastnoručné podpisy dvaja členovaia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda. Podpis jedného člena predstavenstva môže byť nahradený podpisom prokuristu, ak bol ustanovený a zapísaný do podnikového registra.

Predmet činnosti Vzorodev, ľudové družstvo krajčírov v Nitra


Názov
Vznik
Zánik
Predmet činnosti družstva určujú stanovy zo dňa 26.júna 195010.03.195212.04.2017

Kataster Vzorodev, ľudové družstvo krajčírov v Nitra


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K