Moja zóna
Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Komárne
Komárno
00000254
Nemá
13.05.1947
04.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Komárne


Štatutári Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Komárne


Spoločníci Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Komárne


Predmety podnikania Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Komárne


Kataster Jednota, okresné spotrebné družstvo s.r.o. v Komárne