Prehľad o organizácii
BRAŠŇA, výrobné družstvo Nové Zámky
Bezručova ul., Nové Zámky
00000256
Nemá
24.06.1954
04.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod BRAŠŇA, výrobné družstvo Nové Zámky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BRAŠŇA, výrobné družstvo Nové Zámky


Predstavenstvo BRAŠŇA, výrobné družstvo Nové Zámky


Štatutárny orgán BRAŠŇA, výrobné družstvo Nové Zámky


Predmet činnosti BRAŠŇA, výrobné družstvo Nové Zámky


Kataster BRAŠŇA, výrobné družstvo Nové Zámky