Moja zóna
Pletatex, výborné družstvo, Nové Zámky
Výpalisko č. 4, Nové Zámky
00000269
Nemá
30.06.1954
03.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Pletatex, výborné družstvo, Nové Zámky


Štatutári Pletatex, výborné družstvo, Nové Zámky


Spoločníci Pletatex, výborné družstvo, Nové Zámky


Predmety podnikania Pletatex, výborné družstvo, Nové Zámky


Kataster Pletatex, výborné družstvo, Nové Zámky