Prehľad o organizácii
Pletatex, výborné družstvo, Nové Zámky
Výpalisko č. 4, Nové Zámky
00000269
Nemá
30.06.1954
03.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Pletatex, výborné družstvo, Nové Zámky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Pletatex, výborné družstvo, Nové Zámky


Predstavenstvo Pletatex, výborné družstvo, Nové Zámky


Predmet činnosti Pletatex, výborné družstvo, Nové Zámky


Kataster Pletatex, výborné družstvo, Nové Zámky