Prehľad o organizácii
"Inštala", ľudové družstvo inštalatérov v Nitre
Priemyselná ul., Nitra
00000271
Nemá
05.10.1953
20.06.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod "Inštala", ľudové družstvo inštalatérov v Nitre


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie "Inštala", ľudové družstvo inštalatérov v Nitre


Predstavenstvo "Inštala", ľudové družstvo inštalatérov v Nitre


Predmet činnosti "Inštala", ľudové družstvo inštalatérov v Nitre


Kataster "Inštala", ľudové družstvo inštalatérov v Nitre