Moja zóna
Jednotné roľnícke družstvo v Mladom Háji
Mladý Háj
00000282
Nemá
21.05.1958
01.08.1973
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednotné roľnícke družstvo v Mladom Háji


Štatutári Jednotné roľnícke družstvo v Mladom Háji


Spoločníci Jednotné roľnícke družstvo v Mladom Háji


Predmety podnikania Jednotné roľnícke družstvo v Mladom Háji


Kataster Jednotné roľnícke družstvo v Mladom Háji