Prehľad o organizácii
"Jednota", okresné spotrebné družstvo s r.o. v Topoľčanoch
Topoľčany
00000283
Nemá
28.12.1945
21.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod "Jednota", okresné spotrebné družstvo s r.o. v Topoľčanoch


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie "Jednota", okresné spotrebné družstvo s r.o. v Topoľčanoch


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo "Jednota", okresné spotrebné družstvo s r.o. v Topoľčanoch


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Štefan Chocina08.01.195020.04.2017
Ján ČadaTopoľčany08.01.195020.04.2017
Jozef Cápay08.01.195020.04.2017
Michal KmeťOponice08.01.195020.04.2017
Michal KrošlákTopoľčany08.01.195020.04.2017
Adam RežnýTopoľčany08.01.195020.04.2017


Konanie menom spoločnosti [10.12.1949]

Každý člen ručí pre prípad konkurzu alebo likvidácie družstva za záväzky družstva nielen prevzatými podielmi, ale ešte aj ďalšou čiastkou 500,-Kčs. za každý podiel. Značenie firmy sa deje tak, že k firme družstva kýmkoľvek napísanej alebo natlačenej,alebo k firemnému razítku družstva pripoja vždy dvaja členovia správy svoje podpisy, alebo jeden člen správy a prokurista.

Predmet činnosti "Jednota", okresné spotrebné družstvo s r.o. v Topoľčanoch


Názov
Vznik
Zánik
hlavnou úlohou družstva je rozdeľovanie statkov pracjúcemu ľudu10.12.194920.04.2017
K dosiahnutiu tohoto účelu je družstvo oprávnené: obstarávať a dodávať svojim členom ako aj ostatnému pracujúcemu ľudu všetky potreby pre domácnosť, ako potraviny, náradie, nábytok a pod. ďalej odev, prádlo a obuv a to kúoou, výrobou, opracovaním alebo spracovaním, obstarávať si potrebný investičný a prevádzkový úver, nadobúdať nehnuteľný ako aj hnuteľný majetok pre svoje vlastné účely, zriaďovať v obvode svojej pôsobnosti filiálne rozdeľovanie, pestovať a podporovať štátne politické a družstevné uvedemoenie svojich členov v duchu ľudovodemokratickom, poučovať ich o zásadách racionálneho a plánovitého hospodárenia a o zriadenich, slúžiacich ich špeciálnemu, mravnému a kultúrnemu povzneseniu, vyvíjať činnosť vedelávaciu a sociálne zdravotnú, ako poriadanie prednášok, kurzov, študijných krúžkov, zriaďovanie zotavovní, letovísk, ihrísk, kúpalísk a pod., spolupôsobiť na vyrovnávaní sociálnych a kultúrnych rozdielov medzi mestom a vonkovom10.12.194920.04.2017
Ku splneniu svojich úloh môže družstvo zriaďovať a obstarávať si potrebné prevádzkové miestnosti, skladištia a všetky iné potrebné zariadenia10.12.194920.04.2017
družstvo je oprávnené obstarávať si povolenia a koncesie, potrebné k prevádzke jeho účelovej činnosti podľa platných predpisov10.12.194920.04.2017
Predmet podniku: 1/ účelom družstva je na podklade vzájomnosti napomáhať obchodná a hospodársku prosperitu svojich členov obstarávaním obchodných, potravných a koloniálnych článkov a tovarov, ako aj výrobných prostriedkov distribúciou týchto medzi členov pôsobiť ako spoločné nákupné a predajné ústredie k zlepšeniu distriábie uvedených článkov v obvode družstva najmä základaním družstevných prídeľovní a výrobní28.12.194509.12.1949
Družstvo môže predávať aj nečlenom.28.12.194509.12.1949

Kataster "Jednota", okresné spotrebné družstvo s r.o. v Topoľčanoch


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K