Moja zóna
"Jednota", okresné spotrebné družstvo s r.o. v Topoľčanoch
Topoľčany
00000283
Nemá
28.12.1945
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod "Jednota", okresné spotrebné družstvo s r.o. v Topoľčanoch


Štatutári "Jednota", okresné spotrebné družstvo s r.o. v Topoľčanoch


Spoločníci "Jednota", okresné spotrebné družstvo s r.o. v Topoľčanoch


Predmety podnikania "Jednota", okresné spotrebné družstvo s r.o. v Topoľčanoch


Kataster "Jednota", okresné spotrebné družstvo s r.o. v Topoľčanoch