Prehľad o organizácii
"Jednota", okresné spotrebné družstvo s r.o. v Topoľčanoch
Topoľčany
00000283
Nemá
28.12.1945
21.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod "Jednota", okresné spotrebné družstvo s r.o. v Topoľčanoch


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie "Jednota", okresné spotrebné družstvo s r.o. v Topoľčanoch


Predstavenstvo "Jednota", okresné spotrebné družstvo s r.o. v Topoľčanoch


Predmet činnosti "Jednota", okresné spotrebné družstvo s r.o. v Topoľčanoch


Kataster "Jednota", okresné spotrebné družstvo s r.o. v Topoľčanoch