Prehľad o organizácii
Jednota ľudové spotrebné družstvo
Šahy
00000284
Nemá
06.02.1954
12.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota ľudové spotrebné družstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota ľudové spotrebné družstvo


Štatutárny orgán Jednota ľudové spotrebné družstvo


Predmet činnosti Jednota ľudové spotrebné družstvo


Kataster Jednota ľudové spotrebné družstvo