Prehľad o organizácii
Jednota ľudové spotrebné družstvo
Šahy
00000284
Nemá
06.02.1954
12.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Jednota ľudové spotrebné družstvo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota ľudové spotrebné družstvo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Štatutárny orgán Jednota ľudové spotrebné družstvo


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
František Nagy01.06.195911.04.2017
Karol Bartál01.06.195911.04.2017
Teodor Pastorek01.06.195911.04.2017
Anton Selepčeni01.06.195911.04.2017
Ján Agardi01.06.195911.04.2017
Pavel Kúdelka27.07.195711.04.2017


Konanie menom spoločnosti [27.07.1957]

Družstvo zastupuje navonok výbor, ktorý sa skladá z predsedu a 6 členov. Družstvo zastupuje a zaň koná predstavenstvo Jednota - ĽSD. Za družstvo podpisuje predseda a jeden člen predstavenstva Jednota - ĽSD.

Predmet činnosti Jednota ľudové spotrebné družstvo


Momentálne neobsahuje žiadne záznamy

Kataster Jednota ľudové spotrebné družstvo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K