Prehľad o organizácii
Jednota, ľudové spotrebné družstvo vo Vrábľach
Vráble
00000285
Nemá
22.12.1947
13.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Jednota, ľudové spotrebné družstvo vo Vrábľach


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Jednota, ľudové spotrebné družstvo vo Vrábľach


Štatutárny orgán Jednota, ľudové spotrebné družstvo vo Vrábľach


Predmet činnosti Jednota, ľudové spotrebné družstvo vo Vrábľach


Kataster Jednota, ľudové spotrebné družstvo vo Vrábľach