Prehľad o organizácii
Roľnícke strojové družstvo v Jarku
Jarok
00000286
Nemá
06.02.1950
14.06.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Roľnícke strojové družstvo v Jarku


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Roľnícke strojové družstvo v Jarku


Štatutárny orgán Roľnícke strojové družstvo v Jarku


Predmet činnosti Roľnícke strojové družstvo v Jarku


Kataster Roľnícke strojové družstvo v Jarku