Prehľad o organizácii
Roľnícke strojové družstvo v Lóte
Veľké Lovce
00000287
Nemá
27.09.1948
14.06.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Roľnícke strojové družstvo v Lóte


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Roľnícke strojové družstvo v Lóte


Štatutárny orgán Roľnícke strojové družstvo v Lóte


Predmet činnosti Roľnícke strojové družstvo v Lóte


Kataster Roľnícke strojové družstvo v Lóte