Moja zóna
Potravné a speňažujúce družstvo v Novej Ďalej
Nová Ďala
00000288
Nemá
03.08.1938
13.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Potravné a speňažujúce družstvo v Novej Ďalej


Štatutári Potravné a speňažujúce družstvo v Novej Ďalej


Spoločníci Potravné a speňažujúce družstvo v Novej Ďalej


Predmety podnikania Potravné a speňažujúce družstvo v Novej Ďalej


Kataster Potravné a speňažujúce družstvo v Novej Ďalej