Prehľad o organizácii
Potravné a speňažujúce družstvo v Novej Ďalej
Nová Ďala
00000288
Nemá
03.08.1938
13.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Potravné a speňažujúce družstvo v Novej Ďalej


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Potravné a speňažujúce družstvo v Novej Ďalej


Štatutárny orgán Potravné a speňažujúce družstvo v Novej Ďalej


Predmet činnosti Potravné a speňažujúce družstvo v Novej Ďalej


Kataster Potravné a speňažujúce družstvo v Novej Ďalej